Instalace v koupelnách

Prostory s vanou nebo sprchou (ČSN 33 2000-7-701 ed.2)

Výběrem a zřizováním elektrického zařízení v prostorech obsahujících upevněnou koupací vanu či sprchu se zabývá ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (HD 60364-7-701:2007). Ve zdravotnických prostorech mohou platit další zvláštní požadavky. Pro multifunkční sprchové kouty platí ČSN EN 60335-2-105.

Zóny v prostorech s koupací nebo sprchovou vanou

Zóny 0 a 1 v prostorech se sprchou bez sprchové vany

ZÓNA 0

Tato zóna je vymezena vnitřním prostorem koupací nebo sprchové vany. V prostoru se sprchou bez vany je tato zóna vymezena podlahou a rovinou ve výšce 10 cm nad podlahou. Blíže viz uvedené obrázky.

Požadavky:

 • IPX7
 • pouze elektrické zařízení, které vyhovuje odpovídajícím normám a je určeno pro umístění v této zóně v dokumentaci od výrobce; jedná se pouze o upevněné zařízení s pevným elektrickým připojením; toto zařízení je rovněž chráněno použitím SELV s napětím nepřesahujícím AC 12V, nebo DC 30V
 • obvody SELV a PELV musí zajišťovat stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X nebo izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500V po dobu jedné minuty

 • nelze umístit spínače ani ovladače

ZÓNA 1

Tato zóna je vymezena podlahou a vodorovnou rovinou odpovídající nejvýše upevněné sprchové hlavice min. však 225 cm nad podlahou. Prostor pod koupací nebo sprchovou vanou je určen jako zóna 1. Blíže viz uvedené obrázky.

Požadavky:

 • IPX4
 • pouze zařízení a doplňky obvodů SELV a PELV s napětím nepřesahujícím AC 12V nebo DC 30V (zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0, 1 a 2)
 • obvody SELV a PELV musí zajišťovat stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X nebo izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500V po dobu jedné minuty
 • odbočovací krabice a doplňky pro elektrická zařízení umístěné v zóně 0 a 1
 • pouze elektrická zařízení, která jsou upevněná a s pevným elektrickým připojením
 • pouze elektrické zařízení, které je určeno pro umístění v této zóně v dokumentaci od výrobce (např. vířivé vany, sprchová čerpadla, ventilační zařízení, sušiče ručníků, ohřívače vody, svítidla atd.)

ZÓNA 2

Sprchy bez sprchové vany zónu 2 nemají. Blíže viz uvedené obrázky.

Požadavky:

 • IPX4 (neplatí pro jednotky napájející holící strojky (ČSN EN 61558-2-5), pokud je nepravděpodobné, že dojde k ostřiku sprchou (elektrické zařízení vystavené ostřiku vodou, např. pro čištění v komunálních lázních, musí mít stupeň ochrany krytem alespoň IPX5)
 • příslušenství včetně zásuvek SELV a PELV (zdroj bezpečného napětí musí být umístěn mimo zóny 0 a 1)
 • obvody SELV a PELV musí zajišťovat stupeň ochrany krytem alespoň IPXXB nebo IP2X nebo izolací schopnou odolávat zkušebnímu napětí AC 500V po dobu jedné minuty
 • jednotky napájející holící strojky odpovídající požadavkům ČSN EN 61558-2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky...

Doplňková ochrana: Proudové chrániče

V místnostech, v nichž je koupací vana či sprcha musí být všechny elektrické obvody vybaveny proudovým chráničem s vypínacím residuálním proudem nepřesahujícím 30 mA. Tento proudový chránič se nevyžaduje pro obvody SELV, PELV a napájející obvod pevně uloženého ohřívače teplé vody (viz zvláštní národní podmínky pro ČR).

Doplňková ochrana: Doplňující ochranné pospojování

Doplňující ochranné pospojování má být zřízeno vně nebo uvnitř místnosti s koupací vanou nebo sprchou, avšak nejlépe na vstupu cizích vodivých částí do místnosti. Průřez ochranného vodiče nesmí být menší než 2,5 mm2 Cu, pokud je chráněn před mechanickým poškozením nebo 4 mm2, pokud není chráněn před mechanickým poškozením.

Příklad cizích vodivých částí jsou:

 • kovové vodovodní potrubí a kovové potrubí odpadů
 • kovové části vytápění a kovové části klimatizačního zařízení
 • kovové části plynovodu
 • přístupné kovové stavební prvky

Ochrana elektrického vedení podle vnějších vlivů

Všechna vedení, včetně příslušenství, ve stěnách a příčkách, které se dotýkají zón 0, 1 a 2 musí být uložena tak, aby byly v hloubce alespoň 5 cm od povrchu sousedícího se zónou. Uložení vedení na povrchu stěn nebo příček je omezeno na výjimečné případy a krátké úseky připojení spotřebičů. 

Elektrické podlahové vytápění

Pro elektrické podlahové vytápění mohou být použity pouze topné kabely nebo topné rohože mající kovový vodivý oplet, ovinutý pásek či obal a zároveň tato topná tělesa vyhovují odpovídajícím normám. Tento kovový vodivý oplet, ovíjecí pásek či obal musí být připojen k ochrannému vodiči napájecího obvodu. Toto ustanovení spolu s dalšími ustanoveními pro toto zařízení není závazné, je-li jako bezpečnostního opatření použito k napájení SELV. Pro elektrické podlahové vytápění není dovoleno využití ochranného opatření "elektrické oddělení".