Instalační zóny

Instalační zóny v umývacích prostorech, pokojích, kuchyni a pracovně
(ČSN 33 2130 ed.3)

Vedení se zásadně ukládají jako skrytá. Pouze v nebytových prostorách a při dodatečné montáži je možno vedení ukládat na povrchu. Pro ukládání vedení do stropů a podlah platí ČSN 33 2000-5-52 ed.2. Dodatečné uložení vedení do elektroinstalačních kanálů (lišt) určených pro použití v bytové a občanské výstavbě lze považovat za skrytě uložené vedení.

Zásuvky a vypínače se umisťují v umývacím prostoru takto (viz obrázek níže)

Pokud je v umývacím prostoru umístěno svítidlo, pak má být umístěno tak, aby jeho spodní okraj byl alespoň 1,8 m nad podlahou. Světelný zdroj svítidla musí být kryt ochranným sklem a všechny části svítidla, které jsou níže než 2,5 m nad podlahou, musí být z trvanlivého izolantu. Je-li svítidlo umístěno níže než 1,8 m nad podlahou, musí být chráněno před mechanickým poškozením (např. ochranným košem, nárazuvzdorným krytem apod.) a musí být v provedení alespoň IPX! Spodní okraj svítidla však nesmí být v žádném případě níže než 0,4 m nad horním okrajem umývadla nebo dřezu.

Další spotřebiče lze v umývacím prostoru instalovat za předpokladu, že jsou pro použití v umývacím prostoru určeny a jsou typově ověřeny jejich vlastnosti, které použití v umývacím prostoru umožňují.

Pokud je umyvadlo (umývací dřez) těsně zabudováno do pracovní desky plynule navazující na stěnu za tímto umývacím prostorem, potom tato deska ruší existenci umývacího prostoru pod ní.

Za součást umyvadla se nepovažuje okolí umyvadla určené pouze pro odkládání věcí, i když toto okolí spolu s umyvadlem tvoří jeden celek.

Ve školních učebnách se zásuvky u umývadel nesmějí umísťovat blíže než 1,5 m od umývacího prostoru. Toto ustanovení se netýká školních laboratoří a odborných učeben.

Pro ukládání elektrického vedení ve zdech jsou určeny "Instalační zóny" (viz obrázky níže) 

Místa v zónách, kde se přednostně ukládají vedení, jsou na obrázku 1 a 2 vyznačena čerchovanou čarou a podtrženou kótou (vzdálenosti vyznačené modře)

Popis instalačních zón:

Vodorovné instalační zóny o šířce 300 mm

  • Zóna vodorovná-horní (ZV-h) je od 150 mm do 450 mm pod dokončeným stropem;
  • Zóna vodorovná-dolní (ZV-d) je od 150 mm do 450 mm nad dokončenou podlahou;
  • Zóna vodorovná-střední (ZV-s) je od 900 mm do 1 200 mm nad dokončenou podlahou;

Svislé instalační zóny o šířce 200 mm

  • Zóna svislá-dveřní (ZS-d) je od 100 mm do 300 mm vedle dveřního otvoru (hrubé stavby);
  • Zóna svislá-okenní (ZS-o) je od 100 mm do 300 mm vedle okenního otvoru (hrubé stavby);
  • Zóna svislá-rohová (ZS-r) je od 100 mm do 300 mm vedle rohu místnosti (hrubé stavby).

Vedení lze ukládat mimo instalační zóny za těchto předpokladů

  • vedení je uloženo ve zdi v trubkách a krycí vrstva trubky je minimálně 60 mm;
  • vedení je uloženo v prefabrikovaných stěnových dílcích a je chráněno proti poškození.